strona główna

Promocja Osób Niepełnosprawnych na Rynku Pracy


SERWISY


Promocja Osób Niepełnosprawnych na Rynku Pracy

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy


Polityka Społeczna 


Kwestie społeczne


Niepełnosprawni


Materiały nadesłane


Rozmaitości
z różnych dziedzin


"W drodze do doskonałości"


reklama

     Osoba niepełnosprawna na rynku pracy traktowana jest jak każdy pracownik, z tą jednak różnicą, że posiada ona pewną dysfunkcję powodującą mniejsze lub większe obniżenie efektywności pracy.   
Stąd więc wziął się podział rynku pracy osób niepełnosprawnych na: 
- zakłady pracy chronionej, 
- otwarty rynek pracy.  
Oprócz rynku pracy, na którym osoby niepełnosprawne  mogą znaleźć zatrudnienie przygotowywane są programy celowe przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawne finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Nie wdając się w temat wydatkowania środków z Funduszu przedstawię programy, mające na celu aktywizację osób niepełnosprawnych na rynku pracy, podwyższyć kwalifikacje zawodowe czy zdobyć niezbędne urządzenia (wózek inwalidzki, komputer itp.). 
Mam nadzieję, że przybliżę Państwu zagadnienia związane z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Zapraszam do lektury :)) 


Polityka Społeczna - ©Forest [aktualizacja strony: 01.09.2002r.]

strona główna